Cinema City „Popcornművész” Játék
Hivatalos Játék-, és Adatvédelmi szabályzata


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24. I. emelet) (továbbiakban Szervező) „Popcornművész” elnevezésű játékot hirdet a www.popcornmuvesz.hu oldalon. (továbbiakban: Játék). 

A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24. I. emelet) (továbbiakban: Lebonyolító).

2. A Játék hivatalos játékszabálya 

(a továbbiakban: Játékszabály) elérhető a Szervező promóciós weboldalán, a www.popcornmuvesz.hu oldalon.2. A JÁTÉK SZABÁLYAI ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A Játékban részt vevő személyek - a részvétel feltételei 

A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Játékban kiírt feltételeknek megfelelnek, tehát a Cinema City „Popcornművész” alkalmazását használva, abban leírtaknak megfelelően, szabályosan játszanak, adataikat helyesen, a valóságnak megfelelően megadva. (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (2. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


2. A Játék időtartama

A Játék 2017.10.26. és 2017.11.15 között zajlik.

Játék indulása: 2017.10.26. 12:00
Játék vége: 2017.11.15 12:00


3. A Játék menete:

A Játékosok a www.popcornmuvesz.hu oldalon található „Pattogjon a fantáziád!” egyszerű grafikai alkalmazással (továbbiakban: Alkalmazás) játszanak. Az oldalon a Játékosok megtervezhetnek, kifesthetnek egy egyedi popcornos dobozt, majd azt a Játék-, Adatvédelmi szabályzat elfogadása után feltölthetik. A marketing célú hozzájárulás elfogadása opcionális, azaz nem kötelező.

A Játékos által a regisztrációs űrlapban megadott e-mail címre elküldjük a Játékban való részvételének megerősítését és az alkotása előnézetét.


a. Sikeres Játék:

Amennyiben a kép a Játékszabályzatban leírt feltételeknek megfelel (3/b. pont) a rendszer elfogadja és a feltöltést követő munkanap 12h00 óráig az automatikusan megjelenik a www.popcornmuvesz.hu/galeria oldalon a regisztráció során, a Játékos által megadott kategóriában: Férfiak; Nők; Gyerekek.

A Szabályzat szerinti feltételek teljesítése, azaz az alkotás elfogadása/publikálása esetén a Regisztrált Játékosnak e-mailben a mozis ajándék megszerzésére feljogosító elektronikus kódot küldünk. (6. pont)


b. A szabályos játék kritériumai:


c. Sikertelen Játék:

Amennyiben nem felel meg az alkotás publikálásra, az visszautasításra kerül, azaz a rendszerben közzé nem tett alkotásként lesz nyilvántartva (3/d. pont), amiről értesítést küld a rendszer a megadott e-mail címre.


d. A Lebonyolító fenntartja magának a jogot az olyan alkotások kizárására, amelyek: 


e. Nyertes pályamunkák kiválasztása:

A feltöltött és elfogadott pályamunkák közül, a Szervező munkatársaiból álló 8 tagú zsűri (továbbiakban: Zsűri) a 3 kategóriából 3-3-3 db nyertes képet választ ki, amely képek felkerülnek a Játékban résztvevő mozik kis-közepes-nagy popcorn dobozai 3 oldalára, valamint alkotóik főnyereményben részesülnek. A Zsűri 3 kategóriából 2-2-2 tartalék nyertest is kiválaszt.


4. A játék lezárása, a Zsűri döntése, a kiértesítés menete

A Játék lezárása: 2017.11.15. 12:00
A Zsűri döntésének időpontja: 2017.11.17. 
Nyertesek értesítése: 2017. 11. 17-én a Játékban megadott e-mail címen.
Eredményhirdetése a www.popcornmuvesz.hu oldalán: 2017.11.20.


5. A Játékos a Játékban való részvétellel az alábbiakról nyilatkozik:6. Nyeremény, mozis ajándék, a mozis ajándék átvétele

Minden, maximum 5 sikeres pályamunka után a Játékos a Szervező által felajánlott mozis ajándékot kap, amelyet az értesítő e-mailben küld ki. (3/a. pont)

a. A Szervező által felajánlott mozis ajándék minden elfogadott pályamunka után:

1 db 1+1 közepes popcorn mozis ajándék - 1 közepes popcorn vásárlása után + 1 közepes popcorn jár (2 x 2,3L) 
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott egyedi voucher kód bediktálása szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2017. december 31-ig a büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.

A mozis ajándékokat az e-mailben megkapott egyedi voucher kódok jelentik, amelyek beváltása az alábbi feltételek mellett történik:

b. A Zsűri által kiválasztott 9 db alkotás tulajdonosainak további nyereménye és mozis ajándéka:

A feltöltött és kiválasztott alkotásuk a Játékban részt vevő mozik popcorn dobozain feltünteti.

A „Popcornművész” promóciós popcorn dobozok 2017. 12. 14-től elérhetőek a Játékban résztvevő mozikban (12. pont) a készlet erejéig.

1 db 20 éves a Cinema City: szülinapi csomag

20 db normál, 2D filmre beváltható mozijegy voucher-rel (érvényes 2018. 05. 31-ig) A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D típusú előadásra váltható be. A voucher kód nem használható fel VIP, IMAX, 3D és 4DX jegy kiváltásra. A nyeremény más kedvezménnyel össze nem vonható.


7. Kép törlése, a Játékban való részvétel visszamondása

A játék lezárásáig, 2017. 11.15. 11:59-ig, a lemondas@cinemacity.hu email címre megküldött kérelemmel a Játékosnak lehetősége van a Játékban való részvételtől, ezáltal a versenytől elállni és az általa feltöltött képet töröltetni.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertest regisztrált adatok segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges adatváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. 

Amennyiben a nyertes valamilyen okból nem felel meg a Játékszabályzatban előírt feltételeknek, úgy az adott Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a Játékszabályzat feltételeinek megfelelő következő tartaléknyertes lép. 

A téves adatszolgáltatásáért a Lebonyolító és a Szervező cégek nem vállalnak felelősséget.


3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


8. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. 

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi és igénybevételi helyszínére történő utazási költségek a nyertest terhelik.


9. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a promóciós weboldalon keresztül.


A Játékról információ található még a Cinema City mozik reklámfelületein. 


10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 


A Szervező, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (e-mail cím, név, telefonszám, életkor, továbbá a Játékos által beküldött pályamű).


A regisztrációk során megszerzett adatok, információk bizalmasak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.


A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  2. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolítók a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,
  4. a Zsűri által kiválasztott nyertes Játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Facebook oldalán (facebook.com/cinemacitymagyarorszag) és honlapján (www.cinemacity.hu). 
  5. A 8 fős Zsűri által kiválasztott 9 Nyertes a nyeremény elfogadásával, a jogi nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.


A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos és az általa megjelölt megajándékozott kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen vagy a lemondas@cinemacity.hu e-mail címre (a levél tárgyában feltüntetve, hogy „Popcornművész promóció” adattörlés) küldötte-mailben, vagy a szervező címére postai levélben küldve teheti meg.


A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 


A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos promócióban való részvételét.


A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.


A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. 


11. Egyebek:

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és más előadásra át nem válthatóak.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesítheti nyertességéről, illetve a további teendőiről a Szervező. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

Az értesítések során az internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból, illetve a Játékban használt e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.


A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.


Szervező, Lebonyolító kizárják a felelősségüket az applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Játék nem vagy korlátozottan használható, illetve adatvesztés lép fel, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Ha a Játékos a Játék használata közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Játék oldalát, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben az applikációt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.


Szervező és Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 


A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. 


A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.popcornmuvesz.hu oldalon értesülhetnek. 


12. Résztvevő mozik listája


CINEMA CITY Alba 8000 Székesfehérvár, Alba Plaza, Palotai u. 1.  

CINEMA CITY Allee 1117 Budapest, Allee, Október Huszonharmadika u. 8-10.  

CINEMA CITY Arena 1087 Budapest, Arena Plaza, Kerepesi út 9.  

CINEMA CITY Balaton 8200 Veszprém, Balaton Plaza, Budapest út. 20-28

CINEMA CITY Campona 1222 Budapest, Campona, Nagytétényi út 37-43.  

CINEMA CITY Debrecen 4026 Debrecen, Debrecen Plaza, Péterfia u. 18.  

CINEMA CITY Duna Plaza 1138 Budapest, Duna Plaza, Váci út 178. 

CINEMA CITY Győr 9024 Győr, Győr Plaza, Vasvári Pál u. 7.  

CINEMA CITY Kaposvár 7400 Kaposvár, Kapos Plaza, Berzsenyi Dániel u. 1-3.

CINEMA CITY Miskolc 3525 Miskolc, Miskolc Plaza, Szentpáli u. 2-4.  

CINEMA CITY Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Nyír Plaza, Szegfű u. 75. 

CINEMA CITY Pécs 7632 Pécs, Pécs Plaza, Megyeri u. 76. 

CINEMA CITY Savaria 9700 Szombathely, Savaria Plaza, Körmendi u. 52-54.  

CINEMA CITY Sopron 9400 Sopron, Sopron Plaza, Lackner Kristóf u. 35.  

CINEMA CITY Szeged 6724 Szeged, Szeged Plaza, Kossuth Lajos sgt. 119. 

CINEMA CITY Szolnok 5000 Szolnok, Szolnok Plaza, Ady Endre út 28. 

CINEMA CITY Westend 1062 Budapest, Westend City Center, Váci út 1-3. 

CINEMA CITY Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Zala Plaza, Stadion út 5.


I.T. Magyar Cinema Kft
Szervező


JÁTÉKSZABÁLYZAT LETÖLTHETŐ ITT